International Human Resources recrutează Operator Aprovizionare Producție pentru o companie ce își desfășoară activitatea în sectorul 6, București

International Human Resources recrutează OPERATOR COMENZI pentru o companie ce iși desfăsâșoară activitatea în sectorul 6 pe piața materialelor de construcții.

International Human Resources recrutează OPERATOR APROVIZIONARE pentru o companie ca iși desfașoară activitatea în sectorul 6